Nawigacja

 • Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń

  05.10.2017
 • Dzień Papieski

  19.10.2017
 • Święto Edukacji Narodowej

  13.10.2017
 • Sprzątamy świat

  05.10.2017

  Uczniowie z naszej szkoły każdego roku chętnie włączają się w ekologiczną akcję "Sprzątanie świata". W tym roku poszczególne klasy z wychowawcami po lekcjach porządkowały wyznaczone miejsca w Klimontowie. Posprzątane zostały boisko, podwórze szkolne, rowy i pobocza przy drogach prowadzących do szkoły, a także przystanki. Za swoją pracę uczniowie zostali nagrodzeni  słodkim poczęstunkiem.

 • Apel- rocznica wybuchu wojny

  29.09.2017

  Wrzesień to miesiąc, w którym przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak co roku uczciliśmy to święto uroczystym apelem o charakterze patriotycznym. Wysłuchaliśmy wierszy o tematyce wojennej- "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte", "Alarm" i innych. Chór zaśpiewał piękne pieśni, które wprowadziły nastrój refleksji i zadumy. Na zakończenie akademii uczniowie zapalili znicze na symbolicznych grobach żołnierskich, a pamięć o ofiarach wojny uczciliśmy minutą ciszy.

 • Dożynki w Klimontowie

  16.08.2017

  Dożynkowe obchody w Klimontowie, które miały miejsce 15 sierpnia, rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą na boisku szkolnym. Po nabożeństwie rozpoczęły się tradycyjne obrzędy dożynkowe. Starostami dożynek byli Ewa Stanek, mieszkanka Klimontowa i Andrzej Janczyk z Teresina. Dożynki były niezwykle barwne i uroczyste, między innymi zaprezentowano aż 22 przepiękne wieńce. Szczególnym powodem do radości i dumy był występ uczniów z Klimontowa. Dzieci zatańczyły dwa tańce (poloneza i trojaka) oraz zaśpiewały trzy ludowe piosenki. Mimo wakacji na prośbę Burmistrza Grzegorza Cichego oraz nauczycieli przychodziły przez kilka dni z rzędu na próby do szkoły, dzięki czemu ich występ był dopracowany i widowiskowy. Ich odpowiedzialna postawa zasługuje na uznanie- gratulacje!

 • Rocznica bitwy pod Proszowicami

  11.09.2017

  8 września 2017 roku po raz kolejny świętowano 78. rocznicę bitwy pod Proszowicami.
  W obchodach wzięło udział kilkuset uczestników, którzy najpierw uczestniczyli w Mszy świętej w proszowickim kościele parafialnym, a następnie przemaszerowali na cmentarz. Historyczne fakty związane z przebiegiem bitwy pod Proszowicami przypomnieli Burmistrz Grzegorz Cichy i poseł Włodzimierz Bernacki. Uroczystości zakończyły salwy honorowe i Apel Pamięci.

  Wśród przedstawicieli szkół obecna była również delegacja Zespołu Szkół w Klimontowie.
   

 • Kryteria rekrutacji do projektu: Autostrada kluczowych kompetencji

  08.08.2017

   


  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

   

   

  Kryteria rekrutacji do projektu: Autostrada kluczowych kompetencji

  Skróty zastosowane we wniosku: SP-szkoła podstawowa, gim-gimnazjum, SPP-Szkoła Podstawowa w Proszowicach, SPO-Szkoła Podstawowa w

  Ostrowie, SPZ- Szkoła Podstawowa w Żębocinie, SPK-Szkoła Podstawowa w Klimontowie, GimK-Gimnazjum w Klimontowie, GiMP-Gmina i miasto

  Proszowice, dziewczynki/kobiety-K, chłopcy/mężczyźni-M

  KRYTERIA DOSTEPU

   

  a)uczeń/uczennica jednej ze szkół: SPP, SPO, SPZ, SPK, GimK

  b) nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół: SPP, SPO, SPZ, SPK, GimK

   

  KRYTERIA SELEKCJI:

  a) Mali naukowcy: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4 pkt, opis uzdolnień z edukacją mat-przyr. na świadectwie -1pkt, opinia wychowawcy oddziału przedszkolnego w przypadku dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I SP-1 pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1 pkt, opinia ppp potwierdzająca szczególne uzdolnienia-1 pkt. liczba osób/miejsc 136 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14,SPK-14

   

  b) Zajęcia wyrównawcze dla najmłodszych: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4 pkt, opis problemu z edukacją matprzyr. na świadectwie lub opinia wychowawcy oddziału przedszkolnego dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I SP -1 pkt, opinia zespołu ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1 pkt, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzająca trudności w nauce-1 pkt. liczba osób/miejsc 136 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14 SPK-14

   

  c) Mały programista: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis uzdolnień komputerowych na świadectwie lub diagnozie 6-latka -1 pkt, opinia zppp-1 pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1 pkt, opinia nauczyciela zajęć komputerowych (wychowawcy przedszkola) potwierdzająca predyspozycje do programowania -1 pkt.liczba osób/miejsc 131 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14 SPK-9

   

  d) Zajęcia wyrównawcze dla starszych: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis problemu z edukacją mat-przyr. na świadectwie klasy 3SP -1 pkt, średnia oceń z matematyki i przyrody od 1 do 1,99 - 3pkt, od 2 do 2,99 -2pkt, od 3 do 4-1pkt, opinia zppp-1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, płeć M- 1 pkt. liczba osób/miejsc 169 K i M w tym SPP-84, SPO-24 SPZ-14 SPK-23 GimK-24

   

  e) Koło matematyczno-przyrodnicze: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis uzdolnień z edukacji mat-przyr. na świadectwie klasy 3SP -1pkt, średnia oceń z matematyki i przyrody od 3 do 3,99-1pkt, od 4 do 4,99-2pkt, od 5 do 6-3pkt, opinia zppp-1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, płeć K- 1pkt. liczba osób/miejsc 142 K i M w tym SPP-84, SPO-16 SPZ-14 SPK-16 GimK-12

   

  f) Starszy programista: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opis uzdolnień z edukacji matematycznej i komputerowej na świadectwie klasy 3 -1pkt, średnia oceń z matematyki i informatyki od 3 do 3,99-1pkt, od 4 do 4,99-2pkt, od 5 do 6 - 3pkt, opinia zppp-1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, płeć K- 1pkt. liczba osób/miejsc 70 K i M w tym SPP-30, SPO-16, SPZ-9 SPK-9 GimK-6

   

  g) Mój komputer: uczeń klas I-III SP-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt, opinia nauczyciela zajęć komputerowych (wychowawcy przedszkola) kierująca na zajęcia -1pkt. liczba osób/miejsc 138 K i M w tym SPP-92, SPO-16 SPZ-14 SPK-16

   

  h) Nauka z komputerem: uczeń klas IV-VI SP lub gimnazjum-kryterium dostępu, niepełnosprawność (orzeczenie)-4pkt, opinia wychowawcy lub pedagoga zalecająca udział w zajęciach-1pkt, skierowanie od nauczyciela informatyki (zajęć komputerowych)- 1pkt, oświadczenie rodzica o trudnej sytuacji bytowej rodziny-1pkt. liczba osób/miejsc 195 K i M w tym SPP-100, SPO-25 SPZ-25 SPK-25 GimK-20

   

  i) Zielona szkoła: w zajęciach wezmą udział: w pierwszej kolejności uczniowie z zadań b i f potem a i e i pozostali o co najmniej 60% obecności na zajęciach. liczba osób/miejsc 475 K i M w tym SPP-284, SPO-45 SPZ-45 SPK-65 GimK-36

   

  k) doskonalenie nauczycieli: warsztaty z programowania –nauczyciel (ka) informatyki i klas I-III. 20 nauczycieli w tym SPP-10 SPO-3 SPZ-3 SPK-3, GimK-1, warsztaty TiK- 40 nauczycieli w tym SPP-20 SPO-5 SPZ-5 SPK-5 GimK-5 , metoda eksperymentu- nauczyciel (ka) przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 20 nauczycieli w tym SPP-11 SPO-3 SPZ-2 SPK-2 GimK-2. niepełnosprawność-5pkt, nauczyciel stażysta-4, kontraktowy-3, mianowany-2, dyplomowany-1pkt

   

  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie dorekrutowywani będą chętni według kolejności na liście rezerwowej.

  Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia o ile spełnia kryteria rekrutacji . Okres udziału w projekcie może zawierać się w okresie od 01.09.2017r do 30.06.2019 r. z tym że uczeń klasy 3 SP oraz klasy 6 SP na koniec roku szk. 2017/18 pozostaje beneficjentem projektu i może aplikować do udziału w kolejnych zajęciach w klasach starszych lub gimnazjum w roku szkolnym 2018/19 o ile spełni kryteria do udziału w danym zadaniu, w przeciwnym wypadku kończy udział w projekcie.

   

   

 • Nauka i zabawa w Kazimierzy Wielkiej

  23.06.2017

   

  Grupa 20 uczniów z klas III, IV i V szkoły podstawowej w dniu 20 czerwca 2017 r. uczestniczyła w zajęciach językowo – kulturowych w świetlicy dwujęzycznej w Kazimierzy Wielkiej. Był to wyjazd zorganizowany w ramach realizacji projektu ERASMUS+ You are not alone! Właściciele świetlicy, małżeństwo polsko – brytyjskie, gdyż pani jest Polką, a jej mąż rodowitym Anglikiem, przygotowali dla dzieci ciekawe zajęcia językowe z wykorzystaniem elementów kultury brytyjskiej. Nie zabrakło wspólnych śpiewów, tańców, zgadywanek oraz typowych, brytyjskich zabaw, tj. bieg na trzech nogach, wyścigi w worku.

  Uczniowie mieli też okazję pytać o ciekawostki dotyczące użycia języka angielskiego w typowych sytuacjach dnia codziennego, a także o fakty z życia rodziny królewskiej i inne związane z kulturą mieszkańców Wielkiej Brytanii.

  W przerwie pomiędzy zajęciami był czas na poczęstowanie się smakołykami (tj. ciasteczka, cukierki, owoce, dżemy, typowy angielski ser), które specjalnie na tę okazję zostały przywiezione z Anglii. Był to czas nauki komunikacji w języku angielskim, poznawania nowego słownictwa, ale równocześnie czas zabawy, która przyczyniła się do zdobycia kompetencji społecznych i międzykulturowych. Na zakończenie wycieczki projektowej dzieci skorzystały z sali zabaw, która znajduje się  w świetlicy oraz spędziły aktywnie czas nad zalewem w Kazimierzy Wielkiej.

  Koordynator projektu – Urszula Kowalska   

 • Autostrada kluczowych kompetencji

  19.07.2017

   

   

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

   

  Miasto i Gmina Proszowice rozpoczyna realizację projektu

  Autostrada kluczowych kompetencji

  Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019 r.

  Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach, Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Żębocinie, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Klimontowie

  Główne zadania:

  - Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum

  - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum

  - Warsztaty programowanie i robotyka w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum

  - Warsztaty komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum - Międzyszkolna pracownia przyrodnicza

  - zajęcia w terenie

  - Doskonalenie nauczycieli w zakresie informatycznym oraz metody eksperymentu w dydaktyce

  Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017 r. oraz wrzesień 2018 r.w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.

  Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

  Całkowita wartość projektu wynosi 2 182 477 zł.

  W tym dofinansowanie projektu z UE: 1 855 105,75 zł

   

  Projekt jest współfinasnsowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Próba do dożynek

  12.07.2017

  Zwracamy się z prośbą do uczniów, którzy występowali w czerwcu na Dniach Proszowic, aby w miarę możliwości przyszli 10 sierpnia o godzinie 10.00 na próbę do szkoły. Występ prezentowany na Dniach Proszowic będzie powtórzony podczas Dożynek Gminnych w Klimontowie dnia 15 sierpnia. Z góry dziękujemy.

 • W poszukiwaniu upragniuonej Arkadii

  19.06.2017

  Warsztaty projektowe dla uczniów Zespołu Szkół w Klimontowie w Centrum Dialogu Międzykulturowego w Krakowie

  Głównym celem warsztatów było zwrócenie uwagi młodego odbiorcy na wspólne potrzeby kulturowe i religijne ludzkości pod różnymi szerokościami geograficznymi,  na przykładzie  obrazu arkadyjskiego (motywu szeroko występującego kulturze i religiach, w tym religiach monoteistycznych).  Ponadto, przybliżenie uczniom nauczania Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego działań na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz uczenie się tolerancji wobec innych religii, światopoglądów, tradycji i sztuki.

  Podczas warsztatów uczestnicy brali udział w  dyskusji na temat różnych religii na świecie i określeniu jaki jest ich ostateczny cel. Poszukiwali synonimu słowa – Eden. Zapoznali się z najbardziej znanymi obrazami raju w różnych religiach. Ponadto, uczniowie zobaczyli prezentację multimedialną na temat różnych religii na świecie.

  W następnej części zajęć odbyła się praca w grupach z wykorzystaniem  ilustracji i gier oraz wykład z prezentacją multimedialną  na temat  dzieciństwa i  młodości Karola Wojtyły. Uczniowie obejrzeli także film o pontyfikacie św. Jana Pawła II i jego działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz  starań papieża w celu utrzymania pokoju na świecie.

  Dzięki warsztatom uczniowie  odczuwają  szacunek nie tylko wobec własnej religii, ale także wobec innych religii rozpowszechnionych w innych krajach. Wzajemnie  uczą się tolerancji wobec innych przekonań i światopoglądów. Potrafią scharakteryzować główne założenia innych  religii oraz nazwać obszary ich występowania. Poszerzają horyzonty swego myślenia oraz uczą się krytycyzmu względem siebie i innych. Potrafią postrzegać świat i jego problemy z punktu widzenia wiernego i obserwatora, co pozwala na większy obiektywizm.

  Po zajęciach warsztatowych uczestnicy mieli możliwość zobaczyć wystawę związaną ze świętym papieżem, Sanktuarium Jana Pawła II (wybudowane w miejscu gdzie pracował i nazwane Jego domem, którego nie miał za życia), kopię Całunu Turyńskiego, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W czasie przejazdu panoramicznego młodzież podziwiała Kraków (m. in. Kazimierz, Fabrykę Schindlera, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha).

  Kierownik wycieczki - Edyta Twardowska-Trętko

  Koordynator projektu – Urszula Kowalska

   

  ERASMUS+

  You are not alone!

   

 • Absolwent Roku

  26.06.2017

  W roku szkolnym 2016/2017 tytuł Absolwenta Roku zdobyła uczennica klasy III Gimnazjum Karolina Zwolińska. Karolina zapracowała na ten zaszczyt wieloletnią pracą: zawsze miała  bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, brała udział w konkursach językowych (języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego), aktywnie uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu Erasmus plus, ponadto była wolontariuszką podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Światowych Dni Młodzieży. Serdecznie gratulujemy!

 • Sportowe sukcesy

  16.06.2017

  14.06.2017 r. zorganizowano w Proszowicach Powiatowy Dzień Sportu, w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie. I miejsce w piłce ręcznej  zdobyły dziewczęta z klasy VI , II miejsce w piłce ręcznej wywalczyli chłopcy z klasy VI, natomiast indywidualnie II miejsce w biegu na 400 metrów zdobył Oskar Kot.

   Zwycięskie drużyny nagrodzono pucharami i dyplomami. Oskar Kot został uhonorowany pamiątkowym medalem, który wręczał mu  osobiście Kamil Stoch.

 • Dni Proszowic

  19.06.2017

  Dni Proszowic, które odbyły się w dniach 17-18 czerwca, jak każdego roku zostały uświetnione występami szkół. Nasi uczniowie zaprezentowali dwa tańce: poloneza i trojaka oraz ludowe piosenki. Ich występ zaliczamy do wyjątkowo udanych!

 • Finansoaktywni

  03.07.2017

  Klasa I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 realizowała filmowy projekt edukacyjny. W ramach tego projektu uczniowie wzięli udział w kilku konkursach filmowych. Dwaj chłopcy- Adrian Sołek i Dominik Skoczyński- zostali nagrodzeni w Pwiatowym Konkursie Filmowym za filmik pt. "Najcenniejszy łup". Cała klasa I doczekała się uznania w samej Warszawie, w Ministerstwie Finansów, gdzie wysłane zostały dwa filmy: "Paweł i Gaweł w świecie podatków" oraz ""Świat bez podatków". Obydwa filmy propagujące uczciwe płacenie podatków można zobaczyć na kanale Youtube. Nagrodą w konkursie była wycieczka do Warszawy oraz wartościowe upominki. Fotorelacja z wycieczki do Warszawy w Albumie Fotograficznym.

 • Bezpieczna woda

  08.06.2017

  W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyła się akcja informacyjno-edukacyjna dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I – IV szkoły podstawowej z Zespołu Szkół w Klimontowie. Spotkanie przeprowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie. Podczas pogadanki dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania  nad wodą, w wodzie i na wodzie, uczestniczyły w pokazie zakładania kamizelek ratunkowych wymaganych podczas korzystania ze sprzętu wodnego. Uczestnicy spotkania chętnie odpowiadali na pytania dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się na kąpieliskach.

  Został omówiony z dziećmi  regulamin korzystania z urządzeń i sprzętu pływającego oraz praktyczne zasady: gdzie wolno się kąpać, gdzie nie należy się kapać, kiedy korzystać z kąpieli wodnych i słonecznych, jakie stosować zabezpieczenia, co robić przed rozpoczęciem kąpieli, kiedy nie należy wchodzić do wody, kiedy należy szybko wyjść z wody, jak bezpiecznie się opalać, jak udzielać pierwszej pomocy. Funkcjonariusze policji wodnej przypomnieli dzieciom o numerach alarmowych oraz zasadach wzywania pomocy do poszkodowanego. Uczniowie zapoznali się także z wyposażeniem łodzi policyjnej używanej do akcji na rzekach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności wszystkie dzieci otrzymały broszury pt. Bezpieczna woda”, które z pewnością przydadzą się podczas zbliżających się wakacji, aby ich wypoczynek był przede wszystkim bezpieczny.

  Przeprowadzona akcja jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dziękujemy funkcjonariuszom z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie za ciekawą formę przeprowadzenia zajęć dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej.

   

 • Piknik charytatywny

  05.06.2017

  "Oddaj z kości DAR MIŁOŚCI"- to wiodące hasło charytatywnego pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku szkolnym w Klimontowie w niedzielę 4 czerwca 2017 roku. W organizację pikniku aktywnie właczyły się lokalne organizacje i instytucje: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Szkół im. św. Jadwigi Królowej. Głównym celem imprezy była rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Dla przybyłych przygotowano takie atrakcje jak pokazy strażackie, pokazy ratownictwa pierwszej pomocy, przegląd zespołów disco polo, zawody sportowe dla dzieci i inne.

 • Spotkanie projektowe w Portugalii

  05.06.2017

  W ostatnich dniach maja 2017 roku odbyło się trzecie z kolei międzynarodowe spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich projektu Erasmus+ „You are not alone!”. Uczestniczyli w nim koordynatorzy i dyrektorzy wszystkich szkół partnerskich z pięciu krajów europejskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Holandia i Polska). Gospodarzami spotkania była szkoła VIRGINIA MOURA, która znajduje się w miejscowości Moreira de Conegos w północnej części Portugalii. Uczęszcza do niej ponad 400 uczniów w wieku od 10 do 15 lat. Zaproszona grupa nauczycieli zapoznała się z portugalskim systemem edukacji, poznała organizację pracy szkoły, obserwowała zajęcia z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych, poznała specyfikę edukacji włączającej, szczególnie pracy z uczniami z dysfunkcjami, realizującymi nauczanie indywidualne.

  Spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich miało na celu podsumowanie pierwszego roku realizacji międzynarodowego projektu „You are not alone!”. Koordynatorzy zaprezentowali wyniki realizacji zadań projektowych, przeprowadzonych ankiet oraz wymielili się doświadczeniem zdobytym podczas kilkumiesięcznej pracy nad projektem. Był to czas owocnej pracy oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk. Zostały zaprezentowane przeprowadzone działania projektowe, które miały na celu zdobywanie przez uczniów kompetencji społecznych oraz międzykulturowych. Zaciekawiła nas pomysłowość i kreatywność wszystkich partnerów projektu. Zgromadzone materiały edukacyjne posłużą do napisania przewodnika dla nauczycieli zawierającego wskazówki jak uczyć tolerancji w stosunku do innych kultur, religii i zwyczajów oraz kompetencji międzykulturowych.  

  Ponadto, dużo uwagi poświecono doskonaleniu u uczniów umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz technikami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK). Jest to niezmiernie ważne we współczesnym świecie, który zmienia się na naszych oczach. Materiały, które powstały podczas pracy projektowej posłużą do powstania zeszytu ćwiczeń do nauki słownictwa i komunikacji w języku angielskim „English in Action”. Równorzędnie z realizacją projektu Erasmus+ wszystkie szkoły partnerskie pracują w projekcie eTwinning, zamieszczając na tej platformie wszystkie materiały projektowe w formie cyfrowej. Dzięki temu są one dostępne dla szerszej społeczności uczniów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką projektu.

  Udział w międzynarodowym spotkaniu był doskonalą okazją poznania portugalskiej kultury i tradycji, która została zaprezentowania przez uczniów w barwnym przedstawieniu artystycznym. Poznaliśmy także zabytki miasta Braga i Porto, które znajdują się północnej części Portugalii.

  Realizowany projekt przyczynia się do zdobywania przez uczniów wiedzy oraz nowych umiejętności. Kształtuje postawę otwartości na świat oraz przyczynia się znacznie do poszerzenia horyzontów myślenia młodych ludzi, stojących przed faktem dokonywania wyborów dotyczących ich przyszłej edukacji i życia.      

  Uczestnicy spotkania z Z.S. w Klimontowie:

  Elżbieta Kocierz – dyrektor Zespołu Szkól

  Urszula Kowalska – koordynator projektu

 • Warsztaty projektowe Erasmus + na Kazimierzu w Krakowie

  27.04.2017

   

  W ostatnim tygodniu kwietnia 2017r.  grupa 32 gimnazjalistów pod opieką nauczycieli pojechała na wycieczkę szkolną, która miała na celu realizację zadań zgodnie z założeniami projektu ERASMUS+. Program wyjazdu obejmował:

   

  Warsztaty w Synagodze Starej,

  Poznawanie dzielnicy Kazimierz i porównanie zabytków kultury judaistycznej i polskiej,

  Zapoznanie się z historią dzielnicy Kazimierz i losem Żydów na przestrzeni wieków.

   

  Głównym celem warsztatów było zapoznanie się uczniów z kulturą judaistyczną, porównanie jej z kulturą polską na przestrzeni dziejów oraz uczenie się tolerancji w stosunku do innych kultur, religii, tradycji i sposobów zachowania.  Warsztaty w Synagodze Starej miały charakter zajęć z wykorzystaniem zgromadzonych tam autentycznych eksponatów. W czasie zajęć objaśniane były zasady judaizmu, pojęcie synagoga, a także omawiane były elementy jej wyposażenia, przedmioty związane z kultem religijnym – zwój Tory. Chłopcy mieli  okazję nałożyć na siebie męski strój modlitewny – tałes, oraz tradycyjny strój żydowski z interpretacją ich symbolicznego  znaczenia, a dziewczynki założyły niektóre elementy stroju kobiecego. W sali głównej, modlitewnej omawiane były zwyczaje świąteczne np. Szabat– niedziela, błogosławieństwo nad winem i chlebem), Pesach -  jedno z najradośniejszych świąt, wielkie święto wolności. W czasie zajęć wskazywane były podobieństwa i różnice dotyczące pojęcia Pisma Świętego (Biblia hebrajska, Biblia chrześcijańska, Tora), charakteru budynków sakralnych (synagoga – kościół), wystroju wnętrza obu budynków (arka – ołtarz, tabernakulum, bima – ambona).

  Następnie cała grupa wraz przewodnikiem udała się na spacer po Kazimierzu. To rozległa, zabytkowa dzielnica Krakowa, powstała jako samodzielna osada miejska założona przez Kazimierza Wielkiego. Jest to miejsce urokliwe i niezwykłe, tętniące ruchem turystycznym. W powietrzu można poczuć zapach historii, która sprawiła, że dzielnicę tę uważa się za miejsce kultowe i chętnie odwiedzane przez turystów z Polski i z zagranicy. Spacerując przez dłuższą chwilę po pełnych uroku uliczkach, mogliśmy poczuć atmosferę przedwojennej dzielnicy żydowskiej. Zwróciliśmy szczególną uwagę na kościół parafialny Kazimierza,  bazylikę Bożego  Ciała, ufundowaną przez króla Kazimierza Wielkiego, która jest jednym z najwybitniejszych przykładów krakowskiego gotyku. Urokliwą ulicą Skaleczoną udaliśmy się w kierunku barokowej świątyni p.w. ŚŚ. Michała i Stanisława. Pod koniec XIX stulecia w podziemiach kościoła urządzono  słynną kryptę zasłużonych Polaków. To właśnie na Skałce znaleźli miejsce wiecznego spoczynku między innymi Jan Długosz, Stanisław Wyspiański, Czesław Miłosz. Na dziedzińcu przykościelnym dostrzegliśmy sadzawkę z figurą św. Stanisława. Według tradycji woda z tej sadzawki ma mieć właściwości lecznicze.

  Tutaj na nas czekały meleksy, którymi chcieliśmy dotrzeć do miejsc Kazimierza, w których jeszcze nie byliśmy m.in. synagoga Remuh, Poppera, Plac Wolnica, ulica Szeroka gdzie kręcono sceny do filmu Lista Schindlera. Jeżdżąc wąskimi uliczkami, mijaliśmy wiele urokliwych restauracji,  kawiarenek i kamienic z osobliwymi nazwami. Przez wiele lat ludność żydowska traktowała Polskę  jako swoiste schronienie. Za sprawą polskich Żydów rozwijała się kultura, sztuka, literatura, a także kultura symboliczna i religia.  II wojna światowa przyniosła ogromny pogrom ludności pochodzenia żydowskiego. Dojście do władzy Hitlera i wprowadzenie przez niego planu eksterminacji Żydów, czy tzw. Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, przyniosły obozy koncentracyjne, w których zginęła większość populacji żydowskiej.

  Bardzo ważnym elementem w stosunkach chrześcijańsko-żydowskich był Sobór Watykański II, który wprowadził deklarację Nostra aetate. Deklaracja ta traktuje o nowym spojrzeniu i o nowym stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Dokument namawia do pozytywnego stosunku Chrześcijan do wyznawców judaizmu.

  Chcąc zrozumieć relacje Chrześcijan z Żydami należy przeanalizować dzieje wzajemnych stosunków między tymi społecznościami, ich spory i współpracę. Dlatego chcemy wzbogacić swoją wiedzę i rozwijać kompetencje międzykulturowe, które przyczynią się do budowania postawy wzajemnego zrozumienia i tolerancji do innej kultury, religii i zwyczajów z tym związanych. W kwietniu również uczniowie klasy II i III Gimnazjum odwiedzili Muzeum Auschwitz Birkenau. 

  Opiekunowie grupy:

  Anna Głąbicka, Joanna Lipowiecka-Gorzkowska, Urszula Kowalska

   

  WARSZTATY PROJEKTOWE ERASMUS+

   

  YOU ARE NOT ALONE!/ NIE JESTEŚ SAM! 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Klimontowie
  Klimontów 180
  32-112 Klimontów
 • (0-12)386-60-08
  (0-12)386-89-10

Galeria zdjęć