Nawigacja

Aktywna świetlica

Aktywna świetlica- Proszowice

Aktywna świetlica - Proszowice

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 10 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1 rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.3 edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne .

Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, w nowo utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do 105 uczniów, dziewcząt i chłopców w wieku 6-18 lat 3 szkół podstawowych - PWD-P, PWD-KL, PWD-KO prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć: 

 

 1. Opieka świetlicowa
 2. Zajęcia rozwijające

 

 • Język angielski
 • Matematyka
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia ekspresji twórczej
 • Samorządność
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia sportowo-ruchowe
 1. Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Logopedia
 • Pedagog
 • Dietetyk
 • Profilaktyka uzależnień

 

 

 

Udział w zajęciach wymienionych jest bezpłatny. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Uczestnik rekrutowany jest do udziału w jednym z 3 oddziałów Placówki Wsparcia Dziennego. Może wziąć udział w dowolnych zajęciach w ramach każdego z zadań jednak pod warunkiem zadeklarowania udziału w co najmniej dwóch rodzajów zajęć z zadania 2.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Klimontowie
  Klimontów 180
  32-112 Klimontów
 • (0-12)386-60-08
  (0-12)386-89-10

Galeria zdjęć